Cyngor Celfyddydau Cymru | Mostyn

I Ychwanegu proffil, digwyddiad neu gyfle...

Mewngofnodi / Cofrestru
Yn lle ydych wedi'ch lleoli?
Mostyn
Mostyn
12 Vaughan Street
Llandudno
LL30 1AB
Conwy
Manylion cyswllt
Lin Cummins
01492 879201
lin@mostyn.org
www.mostyn.org
Cymorth gan Gyngor Celfyddydau Cymru
Sefydliad Refeniw
Cronfa Cyfleoedd Rhyngwladol
Aelod o'r Cynllun Casglu

Gwybodaeth

Untitled User Untitled User
Ar agor:
yn ddyddiol,
10.30YB - 4.00YP
Mynediad am ddim.

Ers ailagor ym Mai 2010 yn dilyn cynllun ehangu ac ailwampio arobryn gan Benseiri Ellis Williams, Mostyn yw'r brif oriel gelf gyfoes yng Nghymru. Gyda chwe oriel, cyfleusterau addysgol ardderchog, siop sylweddol ei mhaint yn gwerthu argraffiadau nifer cyfyngedig a chyhoeddiadau yn ymwneud â'r arddangosfeydd, caffi yn gweini coffi a phrydau ysgafn blasus mae'r Mostyn ynghanol tref Llandudo ar lannau gogledd Cymru yn le delfrydol i ymweld.

Mae'r rhaglen arddangosfeydd heriol a diddorol yn newid yn dymhorol ac yn dangos y gorau gan artistiaid o Gymru, gweddill y DU a thramor. I gydfynd â phob arddangosfa mae rhaglen gynhwysfawr o weithgareddau yn cynnwys sgyrsiau gyda artistiaid, digwyddiadau, ffilmiau a gweithgareddau addysgol.

Digwyddiadau

RSS Ni ddarganfuwyd digwyddiad sy'n cyfateb i'ch chwiliad

Swyddi a chyfleoedd

RSS Ni ddarganfuwyd swydd neu gyfle sy'n cyfateb i'ch chwiliad

Prosiectau rhyngwladol

Exhibition and residency co-production and touring with major galleries and arts organisations.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245