Cyngor Celfyddydau Cymru | Chapter

I Ychwanegu proffil, digwyddiad neu gyfle...

Mewngofnodi / Cofrestru
Yn lle ydych wedi'ch lleoli?
Chapter
Chapter
Heol y Farchnad
Treganna
CF5 1QE
Caerdydd
Manylion cyswllt
Lee Collins
02920311066
lee.collins@chapter.org
www.chapter.org
Cymorth gan Gyngor Celfyddydau Cymru
Sefydliad Refeniw
Sefydliadau: Grantiau Bychain
Sefydliadau: Grantiau Mawrion
Aelod o'r Cynllun Casglu
Ffilm (Ffilm Cymru Wales)

Gwybodaeth

Untitled User Untitled User
Mae Chapter yn un o ganolfannau celfyddydau mwyaf Ewrop, or ran maint a gweithgarwech, gyda sinemau, theatrau, ystafelloedd arddangos, stiwdios, caffi, bariau sydd wedi enill gwobrau, dros 60 o ystafelloedd ar gyfer gwaith diwylliannol a mwy!

Os ydych chi am fynd dan groen perfformiad, am weld ffilmiau sy'n codi'ch ysbryd ac yn cynhesu'r galon, am weld arddangosfa sy'n codi ysbryd ac yn cynhesy'r galon, am weld arddangosfa sy'n chwareus, yn bryfoclyd ac sy'n gwneud i chi feddwi neu am synfyfyrio dros goffi yn y caffi, yna ymunwch a ni yn Chapter - byddwch yn sicr o gael croeso.

Digwyddiadau

RSS Ni ddarganfuwyd digwyddiad sy'n cyfateb i'ch chwiliad

Swyddi a chyfleoedd

RSS Ni ddarganfuwyd swydd neu gyfle sy'n cyfateb i'ch chwiliad

Prosiectau rhyngwladol

Mae gan Chapter enw da yn rhyngwladol am arbenigedd, dyfeisgarwch a chydweithio. Rydym yn cynnig rhaglen o'r perfformiadau, ffilmiau a'r arddangosfeydd gorau o Gymru a'r byd. Chapter yw'r rhaglen sy'n newid yn

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245