Cyngor Celfyddydau Cymru | Theatr Iolo

I Ychwanegu proffil, digwyddiad neu gyfle...

Mewngofnodi / Cofrestru
Yn lle ydych wedi'ch lleoli?
Theatr Iolo
d/o Chapter
Treganna
Caerdydd
CF5 1QE
Caerdydd
Manylion cyswllt
Theatr Iolo
029 2061 3782
admin@theatriolo.com
www.theatriolo.com
Cymorth gan Gyngor Celfyddydau Cymru
Sefydliad Refeniw
Cronfa Cyfleoedd Rhyngwladol

Gwybodaeth

Untitled User
Mae Theatr Iolo yn gwmni theatr llwyddiannus sydd wedi cyflwyno perfformiadau ffraeth, chwerwfelys a chwbl hudol ers dros bum mlynedd ar hugain mewn ysgolion, meithrinfeydd, neuaddau pentref, canolfannau cymunedol, theatrau, fforestydd, strydoedd, lleoedd chwarae a hyd yn oed mewn beudy yn Awstria! Rydym wedi perfformio ym mhob cwr o Gymru a’r DU, ac yn rhyngwladol ledled Ewrop, Rwsia a Chorea.

Ein gweledigaeth yw rhannu storïau am oes.

Digwyddiadau

RSS Ni ddarganfuwyd digwyddiad sy'n cyfateb i'ch chwiliad

Swyddi a chyfleoedd

RSS Ni ddarganfuwyd swydd neu gyfle sy'n cyfateb i'ch chwiliad

Prosiectau rhyngwladol

Mae ein gwaith yn aml yn cael blas rhyngwladol. Yn 2011, rydym yn cyflwyno dau ddarn gan awduron rhyngwladol, Jesper Wamsler ac Ingeborg von Zadow i gynulleidfaoedd yng Nghymru. Rydym wedi perfformio trwy wahoddiad mewn gwyliau ar draws y byd ac yn chwilio am gyfleoedd rhyngwladol i gydweithredu, cyd-gynhyrchu a chyflwyno.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245