Cyngor Celfyddydau Cymru | LOCWS Rhyngwladol

LOCWS Rhyngwladol

Dechrau chwiliad newydd

I Ychwanegu proffil, digwyddiad neu gyfle...

Mewngofnodi / Cofrestru
Yn lle ydych wedi'ch lleoli?
LOCWS Rhyngwladol
LOCWS Rhyngwladol
16 J Shed, Kings Road,
Swansea
SA1 8PL
Abertawe
Manylion cyswllt
David Hastie
01792 468979
locws@locwsinternational.com
www.locwsinternational.com
Cymorth gan Gyngor Celfyddydau Cymru
Sefydliadau: Grantiau Mawrion

Gwybodaeth

Untitled User Untitled User
Mae Locws Rhyngwladol yn gweithio gydag artistiaid rhyngwladol i greu prosiectau celfyddydau gweledol dros dro mewn ardaloedd cyhoeddus a hygyrch ar draws dinas Abertawe. Ym mhob prosiect mae lleoliad neu gyd-destun yn rhan annatod o’r gwaith. Trwy ddefnyddio amrywiaeth eang o leoliadau, mae Locws Rhyngwladol yn darparu llwyfan unigryw i brofi celf gyfoes.

Trwy ei raglen arloesol, mae Locws Rhyngwladol yn ymrwymedig i ddarparu cyfleoedd newydd i artistiaid ac yn gweithredu o fewn fframwaith hyblyg a chefnogol i alluogi cynhyrchu gwaith blaengar a dynamig.

Mae partneriaethau’n allweddol i ddigwyddiadau Locws Rhyngwladol ac mae’r sefydliad yn ymdrechu i gydweithio ag ystod eang o artistiaid, pobl, lleoliadau a busnesau i ddatblygu a gwneud y mwyaf o gyfleoedd creadigol ar draws y ddinas.

Digwyddiadau

RSS Ni ddarganfuwyd digwyddiad sy'n cyfateb i'ch chwiliad

Swyddi a chyfleoedd

RSS Ni ddarganfuwyd swydd neu gyfle sy'n cyfateb i'ch chwiliad

Prosiectau rhyngwladol

Mae Locws Rhyngwladol yn gweithio gydag artistiaid rhyngwladol i greu prosiectau celfyddydau gweledol dros dro mewn ardaloedd cyhoeddus a hygyrch ar draws dinas Abertawe. Ym mhob prosiect mae lleoliad neu gyd-destun yn rhan annatod o’r gwaith. Trwy ddefnyddio amrywiaeth eang o leoliadau, mae Locws Rhyngwladol yn darparu llwyfan unigryw i brofi celf gyfoes.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245