Cyngor Celfyddydau Cymru | Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth

Dechrau chwiliad newydd

I Ychwanegu proffil, digwyddiad neu gyfle...

Mewngofnodi / Cofrestru
Yn lle ydych wedi'ch lleoli?
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth
Prifysgol Aberystwyth
Penglais
Aberystwyth
SY23 3DE
Ceredigion
Manylion cyswllt
Louise Amery
01970 622889
lla@aber.ac.uk
www.aber.ac.uk/artscentre
Cymorth gan Gyngor Celfyddydau Cymru
Sefydliad Refeniw
Unigolion: Grantiau Mawrion
Sefydliadau: Grantiau Bychain
Rhaglen Gyfalaf y Loteri
Grantiau Cymru yng Nghaeredin
Aelod o'r Cynllun Casglu
Ffilm (Ffilm Cymru Wales)
Cyrraedd y Nod

Gwybodaeth

Untitled User Untitled User
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, sydd wedi ennill sawl wobr, yw'r ganolfan fwyaf o'i math yng Nghymru ac fe'i hystyrir yn genedlaethol fel canolfan flaenllaw ac arloesol ym myd y celfyddydau.

Mae ganddi raglen artistig eang, o safbwynt cynhyrchu a chyflwyno, ar draws holl ystod y celfyddydau gan gynnwys drama, dawns, cerddoriaeth, y celfyddydau gweledol, y celfyddydau cymhwysol, ffilm, cyfryngau newydd a chelfyddydau cymunedol ac fe'i cydnabyddir fel canolfan genedlaethol ar gyfer datblygu'r celfyddydau.

'Rydym yn croesawu dros 750,000 o ymwelwyr y flwyddyn, gan gynnwys dros 100,000 yn mynychu'r celfyddydau perfformio a gweithgareddau yn nodweddu gwaith lleol, cenedlaethol a rhyngwladol; 236,000 ym ymweld â'r arddangosfeydd a thros 100,000 yn cymryd rhan yn ein rhaglen addysg a chelfyddydau cymunedol unigryw.

Yn 2000 cwblhaodd Canolfan y Celfyddydau ail-ddatblygiad gwerth £4.3 miliwn. Yn 2009 bu'n ymgymryd â datblygiad ychwanegol gwerth £1.75 miliwn a ychwanegodd at gyfleusterau'r Ganolfan nifer sylweddol o stiwdios ar gyfer artistiaid a'r diwydiannau creadigol, sydd hefyd yn gartref i'r sawl sy'n cymryd rhan yn rhaglen artistiaid preswyl uchelgeisiol y Ganolfan. Mae'r datblygiad diweddaraf hwn yn golygu bod gan Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth amrediad o gyfleusterau sydd heb eu hail ym Mhrydain.

Digwyddiadau

RSS Ni ddarganfuwyd digwyddiad sy'n cyfateb i'ch chwiliad

Swyddi a chyfleoedd

RSS Ni ddarganfuwyd swydd neu gyfle sy'n cyfateb i'ch chwiliad

Prosiectau rhyngwladol

Mae Artistiaid Preswyl yn gweithio mewn stiwdios yn Unedau Creadigol uwchben y Ganolfan am dri mis.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245