Cyngor Celfyddydau Cymru | Canolfan Gerdd William Mathias

Canolfan Gerdd William Mathias

Dechrau chwiliad newydd

I Ychwanegu proffil, digwyddiad neu gyfle...

Mewngofnodi / Cofrestru
Yn lle ydych wedi'ch lleoli?
Canolfan Gerdd William Mathias
Canolfan Gerdd William Mathias
Galeri
Caernarfon
LL55 1SQ
Gwynedd
Manylion cyswllt
Meinir Llwyd Roberts
01286 685230
post@cgwm.org.uk
www.cgwm.org.uk
Cymorth gan Gyngor Celfyddydau Cymru
Sefydliad Refeniw

Gwybodaeth

Sefydliad elusennol gydag ymrwymiad i hyrwyddo talentau cerddorol yw Canolfan Gerdd William Mathias, wedi'i lleoli yn nhref hynafol Caernarfon.

Mae'n cynnig cyfleon gwych i ddysgu cerddoriaeth, ac wedi sefydlu'i hun fel Canolfan o ragoriaeth o fewn y gymuned, drwy gefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru.

Cynhelir gwersi unigol ar ystod eang o offerynnau, Dosbarthiadau Meistr cyson, cyngherddau a chyrsiau ar amrywiaeth eang o bynciau.

Digwyddiadau

RSS Ni ddarganfuwyd digwyddiad sy'n cyfateb i'ch chwiliad

Swyddi a chyfleoedd

RSS Ni ddarganfuwyd swydd neu gyfle sy'n cyfateb i'ch chwiliad

Prosiectau rhyngwladol

Bob pedair mlynedd mae Canolfan Gerdd William Mathias yn cynnal Gŵyl Delynau Ryngwladol Cymru sy'n dod â dros 100 o delynorion i bob cwr o'r byd i Gaernarfon i gystadlu a pherfformio. Cynhelir yr Ŵyl nesaf yn Ebrill 2018. Hefyd, bob pedair mlynedd cynhelir Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru. Bydd yr ŵyl nesaf yn cael ei chynnal o'r 29ain o Ebrill - 2il o Fai yn Galeri, Caernarfon. Bydd 40 o bianyddion ifanc o bob cwr o'r byd yn cystadlu mewn 3 cystadleuaeth ac artist gwadd yr Ŵyl fydd y pianydd rhyngwladol Peter Donohoe.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245