Cyngor Celfyddydau Cymru | Mae Cer i Greu eleni eisiau clywed am eich digwyddiadau
Nôl at y rhestr newyddion

Mae Cer i Greu eleni eisiau clywed am eich digwyddiadau

www.cerigreu.cymru 22 Maw 2019

Mae Cer i Greu eleni eisiau clywed am eich digwyddiadau

Mae Cer i Greu yn ddathliad enfawr o bopeth creadigol ar draws Prydain ac Iwerddon, 11–19 Mai 2019. Mae'r ŵyl flynyddol yn taflu goleuni ar holl weithgarwch diwylliannol sy'n digwydd mor rheolaidd ym mhob cymuned. Mae hefyd yn annog pobl i roi cynnig ar rywbeth newydd yn eu hardal.

Rhaid i’ch digwyddiadau fod:

● yn gyfranogol a chreadigol

● naill ai’n rhad ac am ddim neu’n adennill costau’n unig

● yn digwydd ym Mhrydain neu Iwerddon, 11-19 Mai 2019

Yn 2018 roedd dros 1,400 o ddigwyddiadau creadigol yn yr ŵyl 9 diwrnod. Gyda chymorth ein partneriaid, ein huchelgais yw cynyddu’r ŵyl i fod yr un fwyaf yn ei maes. Bob Mai rydym ni am hyrwyddo cyfleoedd i bobl o bob oed a chefndir archwilio a dathlu eu creadigrwydd yn eu cymuned.

Islwythwch logos, templedi poster, templedi datganiad i'r wasg a phecyn cymorth gydag awgrymiadau am gynllunio a hyrwyddo eich digwyddiad ar ein gwefan:

www.cerigreu.cymru/toolkit

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245