Cyngor Celfyddydau Cymru | Stiwt 01/06/2012

Roald Dahl’s Little Red Riding Hood & Three Little Pigs - Ballet Cymru

Dechrau chwiliad newydd

Ychwanegwch fi at y Cyfeiriadur Celf!

Mewngofnodi / Cofrestru
Lle mae'r digwyddiad yn digwydd?
Stiwt
Broad Street
Rhosllanerchrugog
Wrexham
LL14 1RB
Pa bryd mae'r digwyddiad?
Dydd Gwener Mehef 01
19:30 -
Manylion cyswllt
Box Office
01978 841300
boxoffice@stiwt.co.uk
www.stiwt.co.uk

Bydd cwmni gwobrwyedig Bale Cymru yn cyflwyno
gweledigaeth hynod - dwy stori o ddychymyg storïwr
mwyaf poblogaidd Roald Dahl.
Ganwyd Roald Dahl yn Llandaf, Caerdydd a bellach daw dwy
o’i storïau yn ôl i Gymru ar ffurf addasiad bale. Cafwyd
caniatâd gan Sefydliad Roald Dahl i gynhyrchu dwy stori o’r
llyfr Rhigymau Ffiaidd Roald Dahl, Hugan Fach Goch a’r Tri
Mochyn Bach.
Bydd Bale Cymru yn anadlu bywyd mewn i’r storïau bythol
wyrdd gan ddefnyddio eu cymysgfa unigol o dechneg
glasurol ac adrodd stori gan nodweddu enillydd Gwobr
Cymru Greadigol Darren James gyda dillad gan y cynllunydd
rhyngwladol Steve Denton.
Gyda gwisgoedd syfrdanol, coreograffiaeth ryfeddol a
hiwmor chwerthin agored mae’r cynhyrchiad yn noson
ddychmygus o ddawnsio hyfryd ar gyfer rhai sy’n hoffi bale
ac adrodd storïau gwreiddiol

Pris Tocynnau
£13 Oedolion
£11
Consesiynnau

Cynnig Arbennig
Tocyn Teulu £40

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245