Cyngor Celfyddydau Cymru | 18 o guraduron ac artistiaid yn gynnar yn eu gyrfa yn mynd i Fenis
Nôl at y rhestr newyddion

18 o guraduron ac artistiaid yn gynnar yn eu gyrfa yn mynd i Fenis

Cyhoeddodd Cyngor Celfyddydau Cymru y bydd 18 unigolyn yn teithio i Fenis gyda chriw Cymru yn Fenis Wales in Venice ar gyfer arddangosfa gelf ryngwladol La Biennale di Venezia. 09 Mai 2017

18 o guraduron ac artistiaid yn gynnar yn eu gyrfa yn mynd i Fenis

Yn dilyn proses drwyadl, dewiswyd 11 o artistiaid a churaduron a 7 myfyriwr gan y rhaglen Goruchwylio Arbennig i arolygu, monitro a chynnal a chadw arddangosfa Cymru.

Eleni, cynrychiolir Cymru yn Fenis gan James Turner, sy’n cyn-enwebai gwobr Turner sy’n enedigol o Gaerdydd. Cynhelir yr arddangosfa 'Music for the gift' rhwng 13 Mai a 26 Tachwedd 2017 yn lleoliad hardd Santa Maria Ausiliatrice, eglwys a fu unwaith yn lleiandy.


Mae’r arddangosfa yn gorff newydd o waith sy'n cynnwys gosodiad sain, fideos a delweddau llonydd a chafodd ei chomisiynu gan Gyngor Celfyddydau Cymru a'i churadu gan Chapter yng Nghaerdydd. Bydd James, a astudiodd gwrs sylfaen yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd, yn dod â’r arddangosfa yn ôl i Chapter yn 2018.


Yn ogystal â chynnig cyfle i artistiaid a churaduron Cymru ar ddechrau eu gyrfa i brofi Biennale Fenis, cynigia’r cynllun Goruchwylio Arbennig gyfleoedd pwysig ar gyfer datblygiad proffesiynol. Eleni, mae’r rhaglen yn bartneriaeth rhwng Cyngor Celfyddydau Cymru, Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd, Chapter a g39 - sefydliad sy'n cael ei arwain gan artistiaid. Cefnoga Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd saith myfyriwr yn Fenis a chomisiynwyd g39 i ddatblygu a rhedeg rhaglen hyfforddi unigryw ar gyfer tîm o 18 Goruchwylydd.


Bydd pob un yn treulio o leiaf fis yn Fenis yn gweithio mewn timau o dri. Dyma enwau’r deunaw:
Thomas Williams, Amy Treharne, Elin Meredydd, Bob Gelsthorpe, Helena Turgel, Rory Duckhouse, Beth Elen Roberts, Emily Hartless, James Cocks, Stevie Mackinnon Smith, AJ Stockwell. Myfyrwyr Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd: Angela Magee, Rhian Sullivan, Mark Hicken, Anna Grace Rogers, Gweni Llwyd, Ella Llwyd ac Adam Farrugia White.

Bydd Chapter yn dogfennu’n arbennig deithiau creadigol yr unigolion ar ffurf ddigidol: experenicewalesinvenice.org

-Diwedd-

Nodiadau i’r golygyddion

Cynnwys Goruchwylio Arbennig 2017 elfennau newydd:

• Cynllun peilot gydag Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd i gefnogi saith myfyriwr i ymuno â’r rhaglen am y tro cyntaf. Bwriad y bartneriaeth yw sefydlu a datblygu ffyrdd o weithio a fydd o fudd i’r naill a’r llall a fydd o gymorth i’r ysgol a sefydliadau academaidd eraill i gysylltu â rhaglenni Cyngor Celfyddydau Cymru yn y dyfodol.

• Mae g39 yn sefydliad sy'n cael ei arwain gan artistiaid ac fe’i comisiynwyd gan Chapter i ddatblygu a rhedeg rhaglen hyfforddi unigryw ar gyfer tîm o 18 Goruchwylydd i’w paratoi i weithio gyda chynulleidfaoedd rhyngwladol, gofalu am yr arddangosfa a gweithio mewn digwyddiad rhyngwladol o bwys er mwyn datblygu eu gallu proffesiynol. Bydd Chapter ac g39 hefyd yn rhoi cyfle i aelodau o’r tîm Goruchwylio Arbennig gymryd rhan yng nghynllun UNIT(e) g39, sef ysgol gelf amgen sy’n digwydd yng Nghaerdydd eleni. Digwydd y cyfle ymchwil a datblygu hwn mewn stiwdio, yn cynnwys rhaglen bwrpasol o sesiynau mentora a chefnogaeth gydol eu hymarfer.
Bydd y tîm Goruchwylio Arbennig yn gyswllt hollbwysig rhwng yr ymwelwyr a’r arddangosfa. Byddant yn cynnal a chadw a goruchwylio rhediad hwylus yr arddangosfa - o’r dyddiau cyntaf cynhyrfus gydag ymweliadau gan grwpiau a cholegau tan ddyddiau olaf yr arddangosfa yn Nhachwedd.


Er mwyn adeiladu ar lwyddiant gwefan www.experiencewalesinvenice.org gan Ffotogallery yn 2015, mae Chapter wedi datblygu adnoddau digidol i ddogfennu profiadau’r tîm yn Fenis gan ddilyn eu teithiau creadigol o greu gwaith newydd a datgelu cyfoeth dinas Fenis a’r Biennale. Bydd y wefan yn sôn am bob goruchwylydd a chaiff ei diweddaru’n gyson gyda disgrifiadau o’u profiadau a’u prosiectau creadigol.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245